Mediation

Als u een conflict heeft met een persoon, bedrijf of instantie en u komt er niet uit door met elkaar te praten, dan hoeft u niet meteen een advocaat in te schakelen. Een slimme manier om uw conflict samen op te lossen is mediation.

U overlegt dan met de andere partij onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon: een mediator. Dat is iemand die is opgeleid om u te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Hij of zij is zelf volstrekt onpartijdig en geeft geen oordeel.

Mediation kan in bijna elk conflict worden toegepast. De voorwaarde daarbij is dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation. Bij conflicten die te maken hebben met het (Mediation is mogelijk (en vaak beter dan procederen):

  • Als er snel een oplossing moet komen. Hoe eerder het conflict de wereld uit is, hoe beter. Dan kunnen beide partijen verder.
  • Als beide partijen invloed willen hebben op de uiteindelijke uitkomst. Mensen houden zich ook beter aan afspraken waar ze zelf aan hebben meegewerkt.
  • Als er niet alleen juridische zaken, maar ook andere zaken rondom het conflict moeten worden opgelost.
  • Als beide partijen ook na het conflict nog een goede relatie willen of moeten onderhouden. Gaat u scheiden en heeft u kinderen, dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Een mediator kan helpen bij het maken van afspraken. Een gezamenlijke oplossing is met name voor de kinderen het beste.
  • Als beide partijen bereid zijn met elkaar te praten.
  • Als beide partijen wel van goede wil zijn, maar communicatieproblemen hebben. U praat niet meer met elkaar, maar wil eigenlijk wél graag het conflict oplossen. Of u praat nog wel, maar kunt het niet samen eens worden. Een mediator kan u dan helpen.